Událost není aktivní a nelze se na ni přihlásit.

Program VARIANTY, projekty a příklady dobré praxe (Člověk v tísni, o.p.s.)

Sdílení dobrých praxí

Úterý, 28. 3. 2017  13:15

Program VARIANTY, projekty a příklady dobré praxe (Člověk v tísni, o.p.s.)

Program Varianty poskytuje informační a metodickou podporu, vzdělávací kurzy, didaktické materiály, odborné konzultace a asistenci školám a pedagogům v oblastech inkluzivního vzdělávání, interkulturního vzdělávání a globálního rozvojového vzdělávání. 

Program slavil 15 leté výročí své existence, a za tu dobu vzniklo mnoho zajímavých projektů, které mohou být skvělou inspirací pro ty, kdo připravují žáky s vědomím, že mají uspět v globálním světě. Světě, který bude přinášet lidem úplně jiné výzvy, než si dokážeme představit dnes.

Varianty jsou členem Stálé konference asociací ve vzdělávání, Českého fóra pro rozvojovou spolupráci, České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, platformy organizací věnujících se vzdělávání k aktivnímu občanství Propojme se! a iniciativy Úspěch pro každého žáka. 

Cílem semináře je seznámit účastníky s výstupy a benefity vzdělávacích programů organizace pro pedagogy a další účastníky vzdělávání.

Seminář je určen pro:

  • ředitele škol a a mateřských škol 
  • pedagogy
  • rodiče
  • představitele neziskových organizací
  • pracovníky školských poradenských pracovišť
  • zřizovatele
  • a další zájemce

Seminář se uskuteční v budově Hlásky na Horním náměstí 63 - zasedací místnost č. 67 (3. patro).

Za účast Vám bude vystaven účastnický certifikát pod hlavičkou Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.

Účast na semináři je bezplatná, registrace je však ZÁVAZNÁ (v případě, že se přihlášený nemůže semináře zúčastnit, prosíme o oznámení min. 24 h před začátkem exkurze na email: geherova@masopavsko.cz). 

Po celou dobu konání bude pro Vás zajištěno občerstvení.

Akce se koná za finanční podpory EU (ESIF - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) v rámci projektů:

  • Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska
  • Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Vítkovska

Řečníci

Pavel Košák

Pavel Košák pracuje ve vzdělávacím programu Varianty společnosti Člověk v tísni, o.p.s. jako koordinátor vzdělávání a lektor kurzů pro pedagogy. Věnuje se inkluzivnímu vzdělávání a multikulturní výchově. Pracuje s pedagogy a žáky mateřských, základních a středních škol. Přednáší také studentům VŠ a pracovníkům státní správy. Inkluzi sevěnuje jako externí spolupracovník odboru Skauting pro všechny v Junáku – svazu skautů a skautek ČR. Je předsedou správní rady Fokusu Praha, společnosti pro podporu lidí se zkušeností s duševní nemocí.
Vystudoval CMTF UP v Olomouci a je otcem dvěma dětem.

Martina Čaputová

Má na starosti celou organizaci semináře. Bude Vám k dispozici po celou dobu jeho trvání.

Program

Úterý, 28. 3. 2017

Prezence účastníků
13:15 13:30
Úvodní slovo, uvedení do problematiky
13:30 13:40
— Martina Čaputová
Vzdělávací a integrační programy společnosti Člověk v Tísni, o.p.s. - sdílení dobrých praxí
13:40 15:45
— Pavel Košák
Diskuze a ukončení semináře
15:45 16:00

Partneři

Sponzoři

Podporovatelé

Kontakt

Místo konání:

Horní nám. 377/63

Horní náměstí 377
746 01 Opava

Pořadatel