WORKSHOP ,,Jak na SME Instrument? Příklady dobré praxe pro inovační firmy v MSK"

Úterý, 9. 10. 2018  10:00

WORKSHOP ,,Jak na SME Instrument? Příklady dobré praxe pro inovační firmy v MSK"

Ve spolupráci s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a. s.  jsme pro Vás připravili další z řady workshopů, tentokrát pod názvem ,,Jak na SME Instrument? Příklady dobré praxe pro inovační firmy v MSK". 

Workshop je určen zejména pro firmy, které již žádost do programu SME Instrument předložily, resp. mají zájem o předložení projektové žádosti do listopadové nebo další uzávěrky programu SME Instrument. Součástí workshopu je možnost individuálně zkonzultovat přípravu Vaší projektové žádosti. 


Celou akcí Vás provedou

Adéla Hradilová - Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a. s. 

Kateřina Kučová - Centrum podpory inovací VŠB-TU Ostrava 

Hosty workshopu budou:  

Denisa Deáková - hodnotitelka SME Instrument 

Eva Hillerová -  zástupkyně Technologického centra Akademie věd ČR

Kamila Walková - zástupkyně 1. úspěšného žadatele SME Instrument v Moravskoslezském kraji

Michaela Vlková -  zástupkyně Technologického centra Akademie věd ČR 

V případě zájmu o individuální konzultaci je třeba zaslat draft verzi projektové žádosti týden před konáním workshopu na adresu katerina.kucova@vsb.cz

Pro všechny účastníky workshopu bude zajištěno obědové menu. Kapacita místnosti je omezena max. 30 účastníky. Účast na workshopu je bezplatná.

Registrace do 5.10.2018 na www.conbri.com/event/workshop-smei

Finanční prostředky na zajištění akce byly poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostrava.

Řečníci

Michaela Vlková

pracuje v Národním informačním centru pro evropský výzkum jako kontaktní osoba pro oblasti Inovace v MSP a Doprava. Kromě jiného se také dlouhodobě se zabývá rozšiřování povědomí a individuálními konzultacemi pro žadatele v případě Nástroje pro malé a střední podniky, známém také jako SME Instrument.

Kateřina Kučová

je součástí týmu Podnikání a kariéra na Centru podpory inovací VŠB-TUO, kde pracuje jako odborník pro SME Instrument a s ním spojené možnosti grantů pro malé a střední podniky. S Adamem Plačkem vede od února 2018 mezifakultní předmět pro studenty VŠB-TUO s názvem Start-up podnikání.

Adéla Hradilová

je koordinátorem implementace aktivit RIS MSK v rámci Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, a. s. Má dlouholeté zkušenosti s grantovým poradenstvím pro inovativní malé a střední firmy, zejména v oblasti mezinárodních grantů financovaných z rámcového programu Horizont 2020 a dalších komunitárních programů.

Denisa Deáková

hodnotitelka SME Instrument

Kamila Walková

projektový manažer a regulatory specialist bio-technologického start-up Invent Medical Group se sídlem v Ostravě. Invent Medical vznikl jako technologický spin-off společnosti ING corporation, s více jak 25 letou tradicí ve výrobě individuálních ortotických a protetických pomůcek. Posláním firmy Invent Medical je vytvořit globální platformu pro 3D tištěné ortoticko-protetické pomůcky vyrobené na míru a spustit tak revoluci v oblasti dostupnosti zdravotnických zakázkový prostředků.

Eva Hillerová

je manažerkou Technologického centra a pracuje v oddělení informací pro výzkum. Je národním kontaktem programů ICT a SECURITY a byla jmenována expertem příslušných programových výborů. Podílela se na řešení několika projektů rámcových programů (1997-2012), přednáší o financování mezinárodních projektů z evropských programů a vede semináře s tématikou psaní projektů.

Program

Úterý, 9. 10. 2018

Úvod do SME Instrument
10:00 10:30, PI 332
— Kateřina Kučová, Centrum podpory inovací VŠB-TUO
Jak uspět v SME Instrument? - pohled hodnotitelky
10:30 11:15, PI 332
— Denisa Deáková, hodnotitelka SME Instrument
Etické otázky v projektech SME Instrument
11:15 12:00, PI 332
— Eva Hillerová, Technologické centrum Akademie věd ČR
Lunch break
12:00 12:30
Best practices pro klíčovou část žádosti - Impact
12:30 13:00, PI 332
— Denisa Deáková, hodnotitelka SME Instrument
Jak docílit úspěchu? - postřehy a doporučení podpořené firmy v SME Instrument - fáze 1
13:00 13:30, PI 332
— Kamila Walková, Invent Medical Group, s.r.o.
Využití nástrojů Access4SMEs k přípravě žádosti
13:30 14:00, PI 332
— (tbc)
Uspěli jste a co dál? Co Vás čeká a nemine...
14:00 14:30, PI 332
— Adéla Hradilová, Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a. s.
Dotazy a individuální konzultace
14:30 15:30, PI 332

Pro účast workshopu se zaregistrujte zde

Událost již proběhla.

Organizátoři

Partneři

Kontakt

Místo konání:

Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava

Studentská 6202
708 00 Ostrava