XII. Profesní setkání asistentek - sekretářek

"Zase o krok dál"

Úterý, 19. 4. 2016  08:00

XII. Profesní setkání asistentek - sekretářek

Úvodní slovo

Milé účastnice,

ráda bych Vás po roce přivítala na XII. ročník profesního setkání asistentek a sekretářek. Zaměstnavatelé tuto oblast administrativní podpory nazývají různě. Souvisí to s novými požadavky manažerů na větší samostatnost při plnění úkolů, ale také s rozvojem počítačových technologií a programů, které umožňují sdílení dokumentů, kalendářů, apod.

Ať už tuto profesi nazýváme sekretářka nebo asistentka, je jasné, že bez Vaší účinné pomoci si řada manažerů svou práci nedovede představit.

Letošní ročník profesního setkání je zaměřen na rozvíjení a zdokonalování základních a zásadních dovedností asistentek a sekretářek v oblasti administrativy a společenských a profesních dovedností, a to bez ohledu na to, jestli pracujete v malé nebo velké firmě, škole nebo úřadu.

Připravený odborný program Vás provede pravidly profesní etikety a jejího využití v kontaktu se zákazníky nebo spolupracovníky, seznámí Vás se změnami v oblasti formální a jazykové úpravy písemností a poukáže na úskalí prvního dojmu a jak s ním pracovat.

Odpolední část bude věnována odborníkovi na zdravou výživu Petru Havlíčkovi, který svými radami a zkušenosti přispěje k tomu, abyste byly v kanceláři fit, ale také odpoví na Vaše dotazy k tématu i jeho osobě.

Závěr profesního setkání bude probíhat formou moderované diskuse, pod vedením zkušených lektorek, kouček a poradkyň, které se zaměří na různé aspekty Vašeho osobního rozvoje.

Na setkání s Vámi se těší


Jarmila Kolatová společně s týmem svých spolupracovnic

Řečníci

Ing. Jarmila Kolatová

Lektorka v oblasti profesní etikety, sekretářské praxe a psaní korespondence, konzultantka a ředitelka vzdělávací společnosti

Ing. Petr Havlíček

Odborník na výživu, autor publikací o životním stylu a zdravé výživě

Ing. Šárka Tomisová

Lektorka, koučka, konzultantka a poradkyně

doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.

Vedoucí katedry českého jazyka a literatury s didaktikou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Ing. Zuzana Běhalová, MBA

Výkonová koučka, lektorka a podnikatelka

Program

Úterý, 19. 4. 2016

Prezence účastníků a ranní káva, čaj
07:30 08:00
Zahájení profesního setkání
08:00 08:15
Dobrými způsoby k profesnímu úspěchu
08:15 09:00

Společenské chování, takt a zdvořilost jsou sice u sekretářky dovednosti nepovinné, ale na druhé straně dokáží na sebe upozornit a posílit sebevědomí a pro zákazníky a kolegy jsou příjemné. Řekneme si, jak na to.

— Ing. Jarmila Kolátová
Záleží na prvním dojmu?
09:00 09:40

První dojem nepochybně v člověku zůstává nějakou dobu. Na základě primárních informací si sami utváříme strategické plány dalšího jednání. Jak efektivně nakládat se silou prvního dojmu s uvědoměním svých předsudků a dalších informací, které nás ovlivňují? Příklady, cvičení, zamyšlení.

— Ing. Šárka Tomisová
Coffee break
09:40 10:00
Novinky v oblasti českého pravopisu a stylistické zásady při tvorbě úřední a firemní korespondence
10:00 10:45

Probereme uzlové body českého pravopisu a dalších vybraných oblastí českého jazyka (tvary slov, formulace a stylizace textů), vše se zaměřením na texty administrativní, které aktuálně působí uživatelům českého jazyka problémy a v nichž často chybují.

— doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
Současné trendy a změny v psaní korespondence a psychologie písemného projevu v souladu s ČSN 01 6910
10:45 11:30

Přednáška bude zaměřena na úpravu písemností v souladu s ČSN 01 6910 a uvědomění si toho, že korespondence v mnoha případech nahrazuje osobní styk mezi lidmi a velmi často stojí na počátku vzájemné spolupráce nebo přátelství a v neposlední řadě reprezentuje svého odesílatele.

— Ing. Jarmila Kolatová
Oběd
11:30 12:30
Jak být v kanceláři fit?
12:30 13:30

Jaká jsou rizika sedavého zaměstnání? Jak si hlídat kvalitu potravin? Jak skloubit všechny aspekty zdravého životního stylu tak, abychom se cítili dobře? Není jednoduché si ze všech dostupných informací vybrat ty, které jsou ověřené.

— Ing. Petr Havlíček
Coffee break
13:30 13:50
Překvapení
13:50 14:15
Sekretářka z pohledu profesní dokonalosti
14:15 15:30

Nároky na sekretářky stále rostou, patří ke klíčovým zaměstnancům firmy a významně ovlivňují celý její chod. Moderovaná diskuse bude zaměřena na organizaci práce sekretářky, rozvíjení schopnosti vycházet s lidmi, účinné uplatňování zásad time managementu a efektivní rozhodování.

— Ing. Zuzana Běhalová, Ing. Šárka Tomisová
Závěr profesního setkání
15:30 15:35

Cena pro neziskové organizace

Cena obsahuje: 2x coffee break, oběd, doprovodné materiály.

Cena bez DPH: 1 800 Kč

Událost již proběhla.

Zvýhodněná cena při přihlášení 2 a více osob z jedné společnosti

Cena obsahuje: 2x coffee break, oběd, doprovodné materiály

Cena bez DPH: 2 000 Kč

Událost již proběhla.

Plná cena

Cena obsahuje: 2x coffee break, oběd, doprovodné materiály.

Cena bez DPH: 2 200 Kč

Událost již proběhla.

Kontakt

Místo konání:

Best Western Hotel Vista

Kapitána Vajdy 3046
700 30 Ostrava

Pořadatel