Událost není aktivní a nelze se na ni přihlásit.

Závěrečný workshop komunitního plánování

Středa, 19. 6. 2019  09:30
Hradec nad Moravicí, Hotel Belaria Resort

Závěrečný workshop komunitního plánování

Závěrečný workshop bude mít dvě části. První bude panelová diskuse zaměřená na síťování a partnerství obcí s ohledem na společné vyjednávání se zástupci Moravskoslezského kraje např. ohledně oprávněné provozní ztráty, dostupnosti sociálních služeb a zjišťování potřeb na obcích. 

Druhá část je zaměřena na společné setkání zástupců všech pracovních skupin a společné projednání cílů a opatření. Jednotlivé skupiny tak mohou společně prodiskutovat svá témata a témata průřezová. 

Jedná se o závěrečnou aktivitu projektu, v rámci kterého se snažíme vytvořit funkční místní partnerství, které na společných setkávání starostů a starostek s poskytovateli sociálních služeb a dalších subjektů navrhlo konkrétní cíle a opatření směřující právě k síťování obcí, podpoře dostupnosti sociálních služeb a sociální práce na obcích. Při všech aktivitách vycházíme z realizované analýzy potřeb a setkávání s občany na území MAS Opavsko formou ohniskových skupin. 

Pořadatel

Program

Středa, 19. 6. 2019

Panelová diskuse ohledně síťování, dostupnosti a financování sociálních služeb a zjišťování potřeb na obcích
09:30 11:00
Společné setkání všech pracovních skupin a následné představení a shrnutí výstupů projektu
11:15 12:30

Kontakt

Místo konání:

Hotel Belaria Resort

Žimrovická 663
74741 Hradec nad Moravicí