Událost není aktivní a nelze se na ni přihlásit.

Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

Dotace pro organizace pracujícími s dětmi a mládeží

Úterý, 26. 3. 2019  14:00

Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

Jedná se o projekt „Zvyšování kvality neformálního vzdělávání“, který vyhlašuje MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jde o 100% dotaci.

Aktivity budou zaměřeny na využívání nových metod a forem práce s dětmi a mládeží tak, aby pracovníci v neformálním vzdělávání získali zkušeností zejména pro tyto oblasti: polytechnické vzdělávání, projektové metody vzdělávání, praktické využívání ICT ve vzdělávání a badatelských aktivitách, inkluze, čtenářská a matematická gramotnost atd.

KDO SE MŮŽE ZAPOJIT?

Právnické osoby, jejichž hlavním cílem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost (NNO) v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže. 

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými partnery:

 • spolek;
 • pobočný spolek;
 • ústav;
 • obecně prospěšná společnost;
 • registrovaná církev nebo jimi zřízenou náboženskou společností tzv. církevní právnická osoba;
 • zájmové sdružení právnických osob.
 • jeden subjekt může být uveden jako partner pouze v jedné žádosti o podporu předložené v rámci této výzvy.


CO NYNÍ MUSÍTE UDĚLAT?

 • Přijít na tento seminář, popř. nás nakontaktovat a domluvit si osobní schůzku
 • Promyslet, které šablony chcete zvolit a zrealizovat– jejich popis Vám představíme na semináři nebo si je můžete stáhnout na stránce www.masopavsko.cz
 • Poté bude s Vámi závazně vyplněn formulář, kterým se zavazujete zvolené šablony splnit. 
 • Následně dojde k podpisu partnerské smlouvy s RADAMOK (Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje)

Pořadatel

Program

Úterý, 26. 3. 2019

Prezence
13:45 14:00
Seminář
14:00 16:00

Představení všech podrobností k Výzvě

— Martin Hořínek; Vladimír Peter
Diskuze
16:00 16:30

Sponzoři

Kontakt

Místo konání:

Místní akční skupina Opavsko z.s.

Žižkova 511
747 41 Hradec nad Moravicí